Herb Polski

W dniach 13 – 17 maja 2024 nauczyciele akademiccy  Akademii Policji w Szczytnie oraz studenci kierunku Nauka o Policji, na zaproszenie  University of Criminal Investigation and Police Studies w Belgradzie w ramach stypendium programu Erasmus+ uczestniczyli w tzw. capstone exercise. W przedsięwzięciu  wzięli również udział przedstawiciele National University of Public Service w Budapeszcie oraz Hochschule Bundes fur Offentliche Vervaltung w Bruhl.

Pełen skład delegacji Akademii Policji w Szczytnie stanowili nauczyciele akademiccy tj. mł. insp. dr Kornelia Stepień – adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, nadkom. dr Łukasz Foryś – adiunkt Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, nadkom. Artur Staniszewski – instruktor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, kom. Łukasz Rudzki – starszy wykładowca Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby  Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych oraz dr hab. Radosław Truchan – profesor Uczeni, Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym  Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. Natomiast ze strony studentów naszą Uczelnię reprezentowali studenci studiów na kierunku Nauka o Policji tj. sierż. Łukasz Bajek, sierż. Rafał Górny, post. Szymon Kotwinowski i sierż. Wojciech Romiński.

Ćwiczenia w Belgradzie trwały pięć dni. Pierwsze trzy dni szkolenia były dniami wykładowymi, w czasie których kadra dydaktyczna University of Criminal Investigation and Police Studies przekazała uczestnikom wiedzę w obszarach tematycznych związanych z planowanymi działaniami.  W czwartym dniu szkolenia odbyły  się zajęcia przygotowawcze, natomiast ostatniego dnia – właściwe  ćwiczenia praktyczne, stanowiące jednocześnie dla studentów serbskich egzamin końcowy. Ćwiczenia obejmowały trzy obszary:

  1. zatrzymywanie osób w pojazdach,
  2. śledztwo międzynarodowe w zakresie handlu ludźmi (w ćwiczeniach brały udział grupy z Polski  Serbii, Niemiec i Węgier. Organizator założył obszar procederu handlu ludźmi obejmujący te państwa – należało w ramach tej części egzaminu wytypować sprawców ),
  3. postępowanie z nielegalnymi uchodźcami ( w ramach ćwiczeń zaplanowano, że uchodźcy  będą próbowali przekroczyć rzekę oddzielającą jedno państwo od drugiego).

Przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie w czasie pobytu w University of Criminal Investigation and Police Studies w Serbii wzięli również udział w spotkaniu wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Serbii – Ivica Dacic, z sekretarzem generalnym Interpolu Jurgenem Stockiem, którzy zgodnie przyznali, że Interpol jest niezbędnym ogniwem we wspólnej walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Na spotkaniu zaakcentowano także konieczność doskonalenia istniejących baz i narzędzi Interpolu.

Udział w przedsięwzięciu umożliwił nie tylko obserwację, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami z Serbii, Polski, Węgier i Niemiec, ale również stworzył sposobność wzięcia aktywnego udziału w procesie szkoleniowym na University of Criminal Investigation and Police Studies w Belgradzie. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość porównania polskiego i serbskiego prawa karnego oraz poznania serbskich struktur organów ścigania.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia, na którym wręczono uczestnikom certyfikaty,  Rektor University of Criminal Investigation and Police Studies w Belgradzie – prof. Dr Zoran Đurđević  podkreślił, że współpraca i wymiana wiedzy są podstawą ciągłego doskonalenia kształcenia funkcjonariuszy Policji, a co z tego wynika, również zwiększenia skuteczności w  zakresie ochrony praw człowieka i wolności.

„Współpraca nie może być przedmiotem analizy i wyborem. Współpraca jest aksjomatem, koniecznością, bez której nie można sobie wyobrazić konfrontacji z nowoczesnymi formami przestępczości, zwłaszcza zorganizowanej, zaawansowanej technologii i terroryzmu ” – dodał rektor Đurđević. Rektor podkreślił znaczenie międzynarodowego ćwiczenia, które studenci Uniwersytetu przeprowadzali wspólnie ze studentami Federalnego Departamentu Policji Kryminalnej BKA w Wiesbaden w Niemczech oraz studentami Wydział Przestrzegania Prawa Uniwersytetu Służby Publicznej Ludovica w Budapeszcie na Węgrzech oraz Akademii Policji w Szczytnie w Polsce.

Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń funkcjonariuszy policji różnych państw nabiera coraz większego znaczenia w zmieniającej się sytuacji w Europie.

Tekst: mł. insp. dr Kornelia Stepień INP APwSz
Foto: nadkom. Artur Staniszewski INP APwSz