Herb Polski

W dniach 3-4 czerwca 2024 r. przedstawiciel Akademii Policji w Szczytnie – dr Radosław Jasiński – wziął udział w spotkaniu młodych naukowców (ang. Young Researchers Meeting) w ramach CEPOL I Researchers Week 2024 zorganizowanego w siedzibie głównej CEPOL w Budapeszcie.

Głównym elementem spotkania młodych naukowców jest praca w grupach roboczych złożonych z przedstawicieli służb oraz pracowników naukowych uczelni. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele takich państw jak: Albania, Armenia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia,  Estonia, Kosowo, Liban, Łotwa, Malta, Niemcy, Palestyna, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. W trakcie spotkania uczestnicy zostali również wprowadzeni do tematyki projektów realizowanych przez CEPOL.

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się opracowywaniem, wdrażaniem i koordynacją szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania. Przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszej Europy poprzez ułatwianie współpracy i wymiany wiedzy między funkcjonariuszami organów ścigania z państw członkowskich UE oraz, w pewnym zakresie, z krajów trzecich, w kwestiach wynikających z priorytetów UE w dziedzinie bezpieczeństwa.

Tekst i zdjęcia: dr Radosław Jasiński