Herb Polski

W ubiegłym tygodniu r. w Akademii Marynarki Wojennej miała miejsce Konferencja naukowa „Przestępczość Teleinformatyczna XXI.6” Konferencja zorganizowana była przez Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa wraz z Allegro, a uroczysty patronat nad wydarzeniem objęła Komenda Główna Policji oraz Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Tegoroczna konferencja była szóstą edycją tego przedsięwzięcia, a jej celem było omówienie i analiza aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa i możliwości zwalczania cyberprzestępczości, przedstawienie możliwych kierunków rozwoju zagrożeń i przeciwdziałań. Istotnym aspektem konferencji była również wymiana doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami oraz utrzymanie wysokiego poziomu współdziałania służb z podmiotami IT sektora prywatnego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem i zwalczaniem cyberprzestępczości, m.in. z Polski, USA, Austrii, Czech i Chin. Akademię Policji w Szczytnie reprezentowali nadkom. dr Błażej Jewartowski, nadkom. Krzysztof Wojciechowski i kom. Michał Podbielski z Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Tekst: nadkom. dr Błażej Jewartowski ISK APwSz
Foto: Krzysztof Miłosz AMW w Gdyni