Herb Polski

W dniach 6-9 czerwca 2024 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbył się LVI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych. W wydarzeniu udział wzięli dwaj przedstawiciele Zarządu Samorządu Studenckiego Akademii Policji w Szczytnie.

Komisja Uczelni Mundurowych to porozumienie 9 samorządów studenckich uczelni wojskowych oraz służb państwowych będące jednocześnie komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organu ustawowo reprezentującego studentów w Polsce.

Akademię Policji w Szczytnie podczas LVI Zjazdu KUM reprezentowali: przewodniczący ZSS APwSz – sierż. Maciej Saciuk, oraz II zastępca przewodniczącego ZSS APwSz, a jednocześnie wiceprzewodniczący Prezydium KUM ds. uczelni służb państwowych – st. post. Hubert Pawlewicz.

Delegaci uczelni wzięli udział w szkoleniach z zakresu psychologii i kształtowania kompetencji przywódczych oraz czynnie angażowali się w intensywne obrady, których tematem przewodnim była analiza funkcjonowania uczelni mundurowych w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Goście uczestniczący w zjeździe mieli  również okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną ASzWoj w Warszawie, a także wymienić się cennymi doświadczeniami z przedstawicielami innych samorządów studenckich.

Było to niezwykle inspirujące spotkanie, podczas którego uczestnicy omówili najważniejsze tematy związane zarówno z codziennością studentów mundurowych, jak i potrzebami studentów cywilnych. Zwieńczeniem wydarzenia było określenie dalszych kierunków działalności Komisji Uczelni Mundurowych na najbliższe miesiące.

Tekst: post. Norbert Karpiński I rok NOP
Foto: sierż. Maciej Saciuk III rok NOP