Herb Polski

W dniach 24-28 czerwca 2024 r. w Szkole Policji w Słupsku odbyły się warsztaty z zakresu zorganizowanych działań pościgowych i poszukiwawczych, a także z wykorzystania map, busoli oraz obsługi urządzeń nawigacyjnych i aplikacji ATAK (Android Tactical Assault Kit). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

W warsztatach brali udział funkcjonariusze ze Szkoły Policji w Słupsku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Naszą Uczelnię reprezentowali funkcjonariusze z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym WBiNP, w tym: podinsp. dr Robert Czerniawski – Kierownik Zakładu, podinsp. Zbigniew Ajdukiewicz, podinsp. Robert Ostaszewski, nadkom. Piotr Jędrys, kom. Krystian Kapuściński oraz podkom. Maciej Brocki.

Pierwszego dnia omówiono przepisy regulujące zorganizowane działania pościgowe i poszukiwawcze oraz wykorzystanie map i urządzeń nawigacyjnych służących do poruszania się w terenach leśnych.

W kolejnych dniach odbyły się ćwiczenia praktyczne na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Zajęcia w terenie dotyczyły praktycznych aspektów posługiwania się mapą, busolą, protraktorem, lokalizatorem GPS oraz urządzeniami noktowizyjnymi. Ponadto, wykorzystano program Android Tactical Assault Kit przy użyciu bibliotek konwencjonalnych aplikacji Google Earth i Maps. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału.

 

Tekst: ZSnBP ISP WBiNP
Korekta: DKS APwSz
Foto: ZSnBP ISP WBiNP