Herb Polski

W dniach 24-28 czerwca br. funkcjonariusz Akademii Policji w Szczytnie, sierż. szt. Dawid Żak, przeprowadził zajęcia w ramach mobilności programu Erasmus+ w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sofii (Bułgaria). Tematem przedmiotowych zajęć było udzielanie pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

W ramach programu Erasmus+ sierż. szt. Dawid Żak, asystent Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, przeprowadził zajęcia z postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W pierwszej kolejności przeprowadzony został wykład, na którym wyjaśniono kadetom czym jest zatrzymanie krążenia, jak je rozpoznać oraz jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie uczestnicy zajęć mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoje umiejętności ratownicze. Dzięki przywiezionym z Akademii Policji w Szczytnie nowoczesnym fantomom możliwe było wyświetlenie parametrów wykonywanej resuscytacji za pomocą rzutnika, przez co na bieżąco korygowano powstałe błędy. Policjanci wzięli również udział w zorganizowanych zawodach na najefektywniejsze prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej określanych „wyścigiem karetek”.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań ratowniczych i edukacji udzielania pierwszej pomocy pozwala na poznanie nowych technologii wykorzystywanych w nauczaniu oraz udoskonalanie procedur ratowniczych. Niewątpliwie przekłada się to na wzrost kompetencji wykładowców, a co za tym idzie, lepsze kształtowanie procesu doskonalenia zawodowego policjantów.

 

Tekst: sierż. szt. Dawid Żak ZWF ISP WBiNP
Foto: sierż. szt. Dawid Żak ZWF ISP WBiNP