Herb Polski

Od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r. na terenie Niemiec odbywa się siedemnasty turniej o Mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn z udziałem kadry narodowej reprezentacji Polski, w którym brał udział przedstawiciel Akademii Policji w Szczytnie, nadkom. dr Łukasz Kacprowicz.

Komendant Główny Policji, na zaproszenie Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Piłki Nożnej w Niemczech, podjął decyzję o oddelegowaniu 12 funkcjonariuszy zespołu Spotters Team Polska, 2 funkcjonariuszy operacyjnych oraz 18 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu do pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa kibiców podczas turnieju.

Wybrani funkcjonariusze przed wyjazdem uczestniczyli w szkoleniach, które miały na celu przygotowanie ich do efektywnego i bezpiecznego działania podczas delegacji. Praca polskich policjantów związana była przede wszystkim ze współpracą z policjantami z Niemiec i dotyczyła głównie monitorowania zachowania się polskich kibiców podczas patrolowania okolic stadionów, na których rozgrywane były mecze kadry reprezentacji Polski, stref kibica oraz miejsc szczególnie zagrożonych.

Nadkom. dr Łukasz Kacprowicz – starszy wykładowca Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz jest członkiem zespołu Spotters Team Polska podlegającego bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji. Głównym celem działania tego zespołu jest wykonywanie zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych imprez sportowych z udziałem reprezentacji Polski w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Przed meczem pomiędzy reprezentacją Polski i Austrii, rozgrywanym na stadionie olimpijskim w Berlinie, nadkom. dr Łukasz Kacprowicz uczestniczył w spotkaniu szefów resortów spraw wewnętrznych z Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii reprezentowanych kolejno przez: Pana Tomasza Siemoniaka, Panią Nancy Faeser oraz Pana Gerharda Karnera. Ministrowie podziękowali delegacjom policjantów-spottersów z Polski, Niemiec oraz Austrii za zaangażowanie i profesjonalizm oraz życzyli bezpiecznej służby podczas dalszego zabezpieczenia Mistrzostw Europy UEFA EURO 2024.

Działanie polskich policjantów zapobiegło planowanej „ustawce” przed meczem Polska-Holandia rozgrywanym w Hamburgu. Funkcjonariusze każdorazowo uczestniczyli przy zatrzymaniach osób z Polski popełniających różne przestępstwa, co miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo i komfort pozostałych polskich kibiców, którzy przyjechali kibicować naszym piłkarzom i cieszyć się piłkarskim świętem. Niemieckie służby bardzo wysoko oceniły pracę polskich policjantów i podkreśliły wzorowe współdziałanie, co miało ważne przełożenie na przebieg całego zabezpieczenia.

Współpraca międzynarodowa i uczestnictwo w tak prestiżowej imprezie było świetną okazją do wymiany doświadczeń, możliwością poznania nowych praktycznych aspektów zabezpieczenia takiego wydarzenia oraz świetną promocją polskiej Policji na arenie międzynarodowej. Zdobyte doświadczenie przyniesie wymierne korzyści w toku codziennej służby, w szczególności podczas realizacji wykładów i ćwiczeń w Akademii Policji w Szczytnie, przyczyniając się do zwiększenia jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych.

 

Tekst: nadkom. dr Łukasz Kacprowicz ZSnBP ISP WBiNP
Korekta: DKS APwSz
Foto: nadkom. dr Łukasz Kacprowicz ZSnBP ISP WBiNP