Herb Polski

W Akademii Policji w Szczytnie już po raz piąty odbywają się unikatowe i wysoce specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Z końcem czerwca uczestnicy studiów podyplomowych odbyli warsztaty w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Partnerami Uczelni w organizacji studiów są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Departament Spraw Obywatelskich MSWiA, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych jest przygotowanie uczestnika do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów, m.in.: doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów, poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością przeciwko wiarygodności dokumentów, kształcenie umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów, zdobycie wiedzy nt. najnowszych, światowych osiągnięć w zakresie zabezpieczeń stosowanych w dokumentach oraz nabycie umiejętności łączenia zabezpieczeń w jednym dokumencie, tak aby zminimalizować zagrożenia związane z przerobieniem lub podrobieniem dokumentu.

Elementem studiów są specjalistyczne warsztaty, w ramach których uczestnicy mają możliwość zapoznawania się m.in. z możliwościami identyfikacji podrobionych i przerobionych dokumentów. Tym razem, dzięki uprzejmości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, uczestnicy studiów podyplomowych wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w obiektach CLKP.

Udział w warsztatach wpisany jest w program studiów. Opiekunem dydaktycznym grupy jest nadkom. dr Błażej Jewartowski – Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

 

Tekst: nadkom. dr Błażej Jewartowski ZKiIŚ ISK WBiNP
Korekta: DKS APwSz
Foto: nadkom. dr Błażej Jewartowski ZKiIŚ ISK WBiNP