Herb Polski

W dniach 18-21 czerwca 2024 r. Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań APwSz, mł. insp. dr Ewa Kuczyńska, oraz specjalista Instytutu Koordynacji Badań APwSz, Magda Struniawska, wzięły udział w mobilności szkoleniowej w Państwowym Uniwersytecie Kształcenia na Odległość (Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED) w Madrycie.

Podczas wizyty przedstawicielki APwSz spotkały się m.in. z Prorektorem ds. badań naukowych UNED (Rosa María Martín-Aranda), Dyrektorem Centrum Uniwersyteckiego Wydziału Prawa UNED (Claudia Sevilla Sevilla) oraz przedstawicielami Instytutu Uniwersyteckiego im. gen. Gutiérreza Mellado (Angustias M. Hombrado Martos, Miguel Rodríguez Artacho), który jest ośrodkiem naukowo-dydaktycznym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z pokojem, bezpieczeństwem i obronnością.

W trakcie wizyty zapoznano się ze specyfiką funkcjonowania oraz głównymi kierunkami kształcenia UNED. Jednak przede wszystkim spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami oraz zapoznanie się z realizowanymi przez uczelnię projektami ze środków krajowych i unijnych, w szczególności w ramach programu Horyzont oraz Erasmus+.

Wyjazd ten był także okazją do omówienia działalności wydawniczej instytucji przyjmującej oraz Akademii Policji w Szczytnie, w tym możliwości publikacji wspólnych artykułów i monografii naukowych oraz sporządzania recenzji materiałów naukowych przez ekspertów obu uczelni.

 

Tekst: Magda Struniawska IKB APwSz
Korekta: DKS APwSz
Foto: Magda Struniawska IKB APwSz