Herb Polski

Wybrane umowy z podmiotami krajowymi:

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
 • Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie;
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Prokuratura Krajowa;
 • Krajowa Rada Kuratorów;
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;
 • Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie;
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie;
 • Akademia Sztuki Wojennej;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;
 • Gmina Miejska Szczytno;
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Świętokrzyska;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie;
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie.

 

Wybrane umowy z Uczelniami zagranicznymi:

 • Akademia Kryminalistyki i Studiów Policyjnych w Belgradzie – Serbia;
 • Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie – Węgry;
 • Umowa Ramowa o Współpracy Partnerskiej z CEPOL w Budapeszcie – Węgry;
 • Akademia Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie - Rumunia;
 • Chiński Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie - Chiny;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Francja;
 • Akademia im. Stefana cel Mare Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w Kiszyniowie – Mołdawia;
 • Akademia Korpusu Policji w Bratysławie – Republika Słowacka;
 • Sam Houston State University College of Criminal Justice, Hunstville, Texas – USA;
 • Wyższa Szkoła Policji Saksonii w Rothenburgu – Niemcy;
 • Akademia Kadr Kierowniczych Policji w Münster – Niemcy;
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie– Ukraina;
 • Centrum Uniwersyteckie Guardia Civil Aranjuez w Madrycie - Hiszpania;

 

Umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS +:

 • Akademia MSW Republiki Bułgarii w Sofii – Bułgaria
 • Akademia Korpusu Policji w Bratysławie – Słowacja
 • Akademia Policji Dolnej Saksonii w Nienburgu – Niemcy
 • Akademia Policji im. Ianu Cuza w Bukareszcie – Rumunia
 • Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze – Republika Czeska
 • Akademia Sił Zbrojnych im. M. R. Štefánka w Liptowskim Mikulaszu – Słowacja
 • Maia University Institute w San Pedro de Avioso – Portugalia
 • Turecka Państwowa Akademia Policyjna w Ankarze – Turcja
 • Uniwersytet im. Michała Römera w Wilnie – Litwa
 • Uniwersytet Obrony w Brnie – Republika Czeska
 • Uniwersytet St. Kliment Ohridski w Skopje – Macedonia Północna
 • Uniwersytet w Zilinie – Słowacja
 • Wyższa Szkoła Policji w Rydze – Łotwa
 • Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Rezekne – Łotwa