Herb Polski

Pani Komendant 12 lipca 2024 r., w samo południe na terenie placu apelowego Uczelni odbyły się uroczystości Święta Policji oraz wręczenia sztandaru Akademii Policji w Szczytnie. Z dniem 1 sierpnia 2023 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stała się Akademią Policji w Szczytnie. Ten dzień był dla całej społeczności akademickiej niewątpliwie wyjątkowy.

Policjanci

Z dniem 12 lipca 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył mł. insp. dr Monikę Porwisz na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Akademii Policji w Szczytnie.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wyszła z inicjatywą zbiórki krwi dla rannego policjanta z Bolesławca. Do tej szlachetnej akcji włączyła się Akademia Policji w Szczytnie.

Policjantem jest się zawsze. Udowodnił to funkcjonariusz Akademii Policji w Szczytnie, który po zakończonej służbie ujął nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, czym uchronił innych uczestników ruchu przed potencjalnym zagrożeniem życia i zdrowia.

Apelujemy o honorowe oddawanie krwi w dowolnym punkcie krwiodawstwa w całej Polsce z informacją "Dla policjanta z Bolesławca". Nasz Kolega walczy o życie we wrocławskim szpitalu.

Pierwsi dolnośląscy funkcjonariusze już przekazali najcenniejszy dar, jakim możemy się podzielić, czyli krew. Jeśli i Ty możesz to zrobić – pomóż… Dziękujemy za każdy mililitr.

(KWP we Wrocławiu)

W dniach 18-21 czerwca 2024 r. Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań APwSz, mł. insp. dr Ewa Kuczyńska, oraz specjalista Instytutu Koordynacji Badań APwSz, Magda Struniawska, wzięły udział w mobilności szkoleniowej w Państwowym Uniwersytecie Kształcenia na Odległość (Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED) w Madrycie.

W Akademii Policji w Szczytnie już po raz piąty odbywają się unikatowe i wysoce specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Z końcem czerwca uczestnicy studiów podyplomowych odbyli warsztaty w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Partnerami Uczelni w organizacji studiów są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Departament Spraw Obywatelskich MSWiA, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych jest przygotowanie uczestnika do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów, m.in.: doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów, poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością przeciwko wiarygodności dokumentów, kształcenie umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów, zdobycie wiedzy nt. najnowszych, światowych osiągnięć w zakresie zabezpieczeń stosowanych w dokumentach oraz nabycie umiejętności łączenia zabezpieczeń w jednym dokumencie, tak aby zminimalizować zagrożenia związane z przerobieniem lub podrobieniem dokumentu.

Elementem studiów są specjalistyczne warsztaty, w ramach których uczestnicy mają możliwość zapoznawania się m.in. z możliwościami identyfikacji podrobionych i przerobionych dokumentów. Tym razem, dzięki uprzejmości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, uczestnicy studiów podyplomowych wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w obiektach CLKP.

Udział w warsztatach wpisany jest w program studiów. Opiekunem dydaktycznym grupy jest nadkom. dr Błażej Jewartowski – Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

 

Tekst: nadkom. dr Błażej Jewartowski ZKiIŚ ISK WBiNP
Korekta: DKS APwSz
Foto: nadkom. dr Błażej Jewartowski ZKiIŚ ISK WBiNP

Od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r. na terenie Niemiec odbywa się siedemnasty turniej o Mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn z udziałem kadry narodowej reprezentacji Polski, w którym brał udział przedstawiciel Akademii Policji w Szczytnie, nadkom. dr Łukasz Kacprowicz.

W dniach 24-28 czerwca br. funkcjonariusz Akademii Policji w Szczytnie, sierż. szt. Dawid Żak, przeprowadził zajęcia w ramach mobilności programu Erasmus+ w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sofii (Bułgaria). Tematem przedmiotowych zajęć było udzielanie pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

W dniach 24-28 czerwca 2024 r. w Szkole Policji w Słupsku odbyły się warsztaty z zakresu zorganizowanych działań pościgowych i poszukiwawczych, a także z wykorzystania map, busoli oraz obsługi urządzeń nawigacyjnych i aplikacji ATAK (Android Tactical Assault Kit). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

Policjanci

Utrwalanie obrazu za pomocą zdjęć daje nam możliwość dokumentowania naszej codzienności. Wspomnienia są ulotne a zdjęcia są czymś co pozwala nam przechowywać je dłużej.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Prezentujemy w niej przegląd wydarzeń, które miały miejsce na terenie Akademii Policji w Szczytnie w czerwcu 2024 roku - CZERWIEC W OBIEKTYWIE.

27 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom dwóch przedsięwzięć sportowych: Mistrzostw w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Komendanta-Rektora APwSz oraz II Turnieju Szachowego o Puchar Komendanta-Rektora APwSz.

W dniach od 3 do 28 czerwca 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbył się kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji. Absolwent kursu będzie przygotowany do prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji i umiejętności stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego. Jest to druga w tym roku edycja tego kursu realizowana w murach Uczelni.

W uroczystej atmosferze i przy udziale znamienitych gości odbyło się spotkanie, podczas którego doszło do zmian na stanowiskach zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Po ponad 30 latach służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur z garnizonem pożegnał się insp. Arkadiusz Sylwestrzak. Jego miejsce zajął insp. Radosław Drach, który do tej pory dowodził Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. Zadanie pełnienia służby jako I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego otrzymał insp. Jarosław Brzozowski. W Uroczystości wzięła udział Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Agata Malasińska-Nagórny

Nie żyje podinsp. Rafał Fortuński, wykładowca Szkoły Policji w Słupsku, który przed kilkoma dniami został uderzony na jednym ze skrzyżowań w centrum Słupska przez pędzący ze znaczną prędkością pojazd. Mimo ogromnych wysiłków lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku i wielkiej pomocy osób oddających naszemu Koledze krew, został on powołany do niebieskiej, wiecznej służby…

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowe pt. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście wykorzystania symulatora wspomagającego szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Koordynacji Badań oraz Zakład Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Akademii Policji w Szczytnie.

Za nami już pięć wykładów otwartych, stanowiących płaszczyznę wymiany wiedzy i poglądów nt. metodologii prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne pod nazwą Forum Metodologii Badań. Kolejne odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godzinie 13:30.

W dniach 10-21 czerwca 2024 r. starszy wykładowca Instytutu Służby Kryminalnej podinsp. Maciej Sostek odbył staż w Komendzie Policji Narodowej Prowincji Kraju Basków w Bilbao w Hiszpanii (Jefatura Superior de Policía del País Vasco).

22 czerwca 2024 r. na stadionie Akademii Policji w Szczytnie odbył się piknik rodzinny Szczycieńskiego Klubu Sportowego „Gwardia” Szczytno, w ramach którego swoje stoisko promocyjne wystawiła nasza Uczelnia.

Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, nie bierze jeńców. Obowiązującą zasadą jest to, że wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się coraz większa tolerancja na narkotyk. Aby utrzymać pożądany efekt, osoba uzależniona zaczyna przyjmować coraz większe dawki – a te w którymś momencie stają się toksyczne i… game over – nie ma drugiego życia. Żeby zatrzymać tę rozgrywkę, polska Policja stworzyła spot skierowany do młodych ludzi, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że każdy, kto zaczyna tę grę, już na starcie jest przegrany.

Rozpoczynają się wakacje, które dla dzieci, ich rodziców i opiekunów będą czasem wypoczynku połączonego z rodzinnymi wyjazdami. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych Policja wspólnie z firmą Neptis S.A. - operatorem komunikatora Yanosik oraz firmą Screen Network S.A. od dziś prowadzi ogólnopolską akcję pn. ZAPNIJ PASY – poczuj uścisk bezpieczeństwa.

21 czerwca br. o godzinie 10:00 na placu apelowym Akademii Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczysta promocja absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji. Zgodnie z tradycją, przed uroczystością nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie wraz z delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy złożyli wiązankę kwiatów, upamiętniając policjantów będących ofiarami zbrodni katyńskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 20 czerwca 2024 r. wyznaczył insp. dr Agatę Malasińską-Nagórny na stanowisko Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie.

Policjanci

W terminie od 3 do 14 czerwca 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się trzecia tegoroczna edycja szkolenia z zakresu dokonywania oceny zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

Policjanci

W przeddzień Światowego Dnia Krwiodawcy na terenie Akademii Policji w Szczytnie odbyła się zbiórka krwi, w którą aktywnie zaangażowali się funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz studenci i słuchacze naszej Uczelni.

alkomat

Nadkom. dr Błażej Jewartowski, funkcjonariusz Akademii Policji w Szczytnie, w czasie wolnym od służby, ujął kierującego samochodem, który znajdował się w stanie nietrzeźwości i miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.