Herb Polski

Policjanci

Dzisiaj w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się kolejny Konwent Morski. W obradach tych uczestniczyła m. in. Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

W dniach 28 - 29 września 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowo-praktyczne pn. „XIII Panel Operacyjny”  zorganizowane przez Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

W ubiegłym tygodniu (18-22 września br.) pracownik Zakładu Języków Obcych, lektor języka angielskiego Pani Agnieszka Andrzejczyk przeprowadziła 8 godzinne szkolenie w ramach przedmiotu „Język obcy (angielski) dla policjantów”.

W dniach 25-26 września 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla analityków kryminalnych Policji. Warsztaty zorganizowane zostały przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz Akademię Policji w Szczytnie.

W ubiegłym tygodniu  w dniach od 18 do 22 września 2023 roku w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie „zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania ”. Kurs ukończyło 21 funkcjonariuszy z wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych, a także Centralnego Biura Śledczego Policji.

W ubiegłym tygodniu (22.09.2023r.) w Akademii Policji w Szczytnie zakończyły się studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego. 47 uczestników ze służb podległych MSWiA w tym funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa przez cały okres studiów zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektowanego funkcjonowania podczas ich zaistnienia jak również kierowania likwidacją skutków oraz przywracaniem stanu pierwotnego.

Policjant

Charakterystyka nielegalnych laboratoriów produkujących substancje kontrolowane czy oględziny nielegalnego laboratorium to przykłady tematów omawianych podczas kursu specjalistycznego dotyczącego neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków realizowanych na terenie Akademii Policji w Szczytnie.

Wczoraj (20.09.2023 r.) w murach Akademii Policji w Szczytnie zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

W poniedziałek 18 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych.

Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie nadkom. Adam Płaczek, został odznaczony Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Dyrektor znalazł się wśród trzynastu wyróżnionych funkcjonariuszy z całej Polski i dwoje pracowników Policji.

18 września br. w murach Akademii Policji w Szczytnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Konferencję patronatem honorowym objął Pan Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Plakat

Dzisiaj, 15 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie odbył się egzamin kończący szkolenie zawodowe podoficerskie. Do egzaminu przystąpiło 48 słuchaczy, którzy przez ostatnie 3 tygodnie – 15 dni szkoleniowych, doskonalili oraz zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Uczestnicy W dniach 14-15 września 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się XIII edycja seminarium naukowo-praktycznego pn. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Seminarium zorganizowane zostało przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Akademię Policji w Szczytnie.

Policjanci Krew to lek ratujący życie. Nie można jej kupić, ale wielu z nas może się nią podzielić i w ten sposób pomóc tym, którzy jej potrzebują. Akademia Policji w Szczytnie pamięta o potrzebujących i 15 września 2023 r. na terenie naszej Uczelni po raz kolejny zorganizowano zbiórkę krwi.

W dniach od 4 do 15 września w Akademii Policji w Szczytnie realizowane było szkolenie praktyczne z zakresu informatyki kryminalistycznej i cyberprzestępczości. W procesie rozwijania umiejętności uczestników szkolenia aktywny udział brali dwaj trenerzy: Yves Vandermeer z Europejskiej Grupy ds. Szkoleń i Edukacji w Obszarze Cyberprzestępczości (ECTEG) oraz nadkom. dr Paweł Olber z Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie.

Przedsięwzięcie realizowane było od 4 do 8 września 2023 r. w Wyższej Szkole Straży Granicznej (State Border Guard College) w Rezekne na Łotwie i rozpoczęło się spotkaniem z przedstawicielami instytucji przyjmującej. Prezentację związaną z kompetencjami State Border Guard College przedstawiła Pani Inta Madzule natomiast działalność Akademii Policji w Szczytnie przedstawił nadkom. dr Krzysztof Gackowski.

Sylwetki policjantów

Uprzejmie informujemy, że w terminie 12-19 września br. prowadzone będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na następujące studia pierwszego stopnia:

Policjant

Post. Aleksander Michalczak to policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz student Akademii Policji w Szczytnie na kierunku Nauka o Policji. To właśnie w murach naszej Uczelni w listopadzie 2022r. funkcjonariusz uczestniczył w spotkaniu promującym Fundację DKMS, gdzie następnie podjął decyzję o dołączeniu do grona dawców. Teraz stał się dawcą szpiku kostnego dla swojego genetycznego bliźniaka z Wielkiej Brytanii.

Plakat 8 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Zagrożenia przestępczością korupcyjną perspektywa instytucjonalna”. Celem konferencji było przedstawienie zidentyfikowanych obszarów zagrożeń korupcyjnych z perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej organizacji, omówienie aktualnych trendów przestępczości korupcyjnej oraz tendencje rozwoju tego zjawiska a także szanse i zagrożenia dla organizacji wynikające z wprowadzenia instytucji sygnalisty. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie oraz Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

W dniach od 5 do 6 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Naukowo-praktyczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Służby Prewencyjnej Akademii Policji w Szczytnie.

Summer Camp to cyklicznie organizowany wyjazd przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbywa się on na początku września. Jest to wydarzenie, podczas którego studenci, szczególnie ci rozpoczynający swoją przygodę na Uniwersytecie, mają okazję spotkać się, poznać, zintegrować i przygotować się na nadchodzący rok akademicki i łatwiej wkroczyć w nowy etap edukacji.

 

Tegoroczna edycja Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie przeszła do historii. Dzięki hojności uczestników 5. edycji Biegu na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na konto Fundacji trafi blisko 52 tys. zł.

W piątek, 1 września br., w Akademii Policji w Szczytnie zakończyła się pierwsza w tym roku i pierwsza pod nowym szyldem Akademii edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych Policji w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej. Organizatorem szkolenia jest Instytut Nauk Społecznych.

Wczoraj tj. 31 sierpnia 2023 roku w auli im. Władysława Stasiaka zostało zawiązane stowarzyszenie International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Region Akademia Policji w Szczytnie.

Stuenci na sali

Uprzejmie informujemy, że w terminie 31.08 – 08.09.2023 r. uruchomione zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia:

Policjanci Kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi na terenie Uczelni.