Herb Polski

Osoby W dniu 19 kwietnia 2024 r. zakończyła się XV edycja „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Akademię Policji w Szczytnie i objętej patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Laureat i finaliści otrzymali indeksy naszej Uczelni i zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia dla osób cywilnych, realizowany w Akademii Policji w Szczytnie bez udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. W tegorocznej edycji Olimpiady udział wzięło 95 uczestników z 33 szkół z całej Polski.

W Akademii Policji w Szczytnie 18 kwietnia 2024 r. odbyła się druga edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji. Zatytułowano ją Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa. Organizatorami tegorocznego spotkania byli, Instytut Nauk Społecznych WBiNP APwSz, Instytut Koordynacji Badań  APWSz oraz  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji.

Wykładowcy z Akademii Policji w Szczytnie podjęli interwencję wobec kierującego, który stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Jeden z funkcjonariuszy został potrącony.

Program Erasmus+ obejmuje zasięgiem wszystkie państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem. Stwarza możliwości odbywania okresów studiów za granicą, staży, praktyk oraz wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. I taką wizytę w ramach programu odbyła u nas delegacja Wyższej Szkoły Policji w Saksonii.

Policjant na motorze

Policja prowadzi akcję pn. Jednośladem bezpiecznie do celu, której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Działania dotyczą między innymi motocyklistów, wśród których tegoroczne statystyki otwarcia sezonu nie są optymistyczne.

Policjant za mównica

W dniach 9-10 kwietnia 2024 r. w auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny - Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie.

Pani Komendant

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jak co roku, Kierownictwo Policji oraz Akademii Policji w Szczytnie oddało hołd ofiarom zbrodni, która miała miejsce wiosną 1940 roku.

Zdjecie grupowe

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Akademii Policji w Szczytnie odbył się w czwartek 25 stycznia 2024 r. Tego dnia w auli im. Władysława Sobolewskiego zorganizowano koncert i aukcję charytatywną. Jedną z wylicytowanych nagród była wizyta na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury.

Na terenie Akademii Policji w Szczytnie cyklicznie odbywają się zbiórki krwi. Kolejny raz policjanci, studenci, słuchacze i pracownicy cywilni włączyli się w tą szlachetną inicjatywę. Nas nie trzeba namawiać do oddawania krwi.

10 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom Mistrzostw Akademii Policji w Szczytnie w piłce koszykowej.

W dniach 7-9 kwietnia 2024 roku Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zorganizowała II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Hyde Park Naukowy 2024.  W przedsięwzięciu udział wziął Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie nadkom. dr Adam Płaczek.

W dniu 8 kwietnia 2024 r. w budynku Biblioteki Akademii Policji w Szczytnie odbyła się 4. edycja „Gali Środowiska Akademickiego”. Wydarzenie to miało na celu zacieśnienie współpracy między organami uczelni, studentami, samorządem studenckim a jednocześnie była to okazja, aby docenić wkład nauczycieli akademickich i pracowników naszej akademii w realizację procesu dydaktycznego, pracę na rzecz środowiska studenckiego oraz wyróżnienie studentów odznaczających się szczególnymi osiągnięciami na tle naukowym, sportowym oraz samorządowym.

W dniach od 4 do 5 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowo-praktyczne pn. „XIV Panel Operacyjny” pod patronatem Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia. Przedsięwzięcie zostało  zorganizowane przez Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Jak wesprzeć podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach? Jakie są możliwości wsparcia, a także o różnych akcjach charytatywnych – o tym i nie tylko rozmawiano podczas spotkania z funkcjonariuszami w Akademii Policji w Szczytnie.

Posterunkowa Paulina Zdanowska studentka Nauki o Policji w Akademii Policji w Szczytnie, ponownie została wybrana ambasadorem Karier UE. Kadencja Ambasadora Karier UE, została przedłużona na rok akademicki 2024/2025.

Policjantki z kwiatami

Utrwalanie obrazu za pomocą zdjęć daje nam możliwość dokumentowania naszej codzienności. Wspomnienia są ulotne a zdjęcia są czymś co pozwala nam przechowywać je dłużej.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Prezentujemy w niej przegląd wydarzeń, które miały miejsce na terenie Akademii Policji w Szczytnie w marcu 2024 roku - MARZEC W OBIEKTYWIE.

Plakat z napisem Jednośladem bezpiecznie do celu

1 kwietnia br. Policja rozpoczyna kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU skierowaną do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi. Działania potrwają do 20 czerwca br.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji składa życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji zwraca się do policjantów, policjantek, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów policyjnych oraz przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Pani KOmendant

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. 28 marca 2024 r. w  Akademii Policji w Szczytnie odbyło się przedświąteczne spotkanie wielkanocne społeczności akademickiej, w którym udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni, słuchacze, studenci oraz zaproszeni goście.

W dniach 18-29 marca br. w Akademii Policji w Szczytnie odbywa się kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Jest to pierwsza w tym roku edycja szkolenia prowadzonego wspólnie przez nauczycieli akademickich z  Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Nauk Społecznych.

Policjanci Szkoły Policji Litewskiej w Kownie w dniach 22-26 marca uczestniczyli wspólnie z naszymi słuchaczami w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych przez instruktora Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie na temat obsługi zdarzeń drogowych i sposobów postępowania z nietrzeźwymi kierującymi pojazdami.

Policnanci w studiu

22 marca 2024 r. w murach Akademii Policji w Szczytnie gościli przedstawiciele Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Z dniem 21 marca 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego powołał na stanowisko Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, który pełnił obowiązki szefa polskiej Policji od 22 grudnia 2023 r.

Przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie wzięli udział w XIII Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Ostrołęce. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, a nasi przedstawiciele chętnie przybliżyli zainteresowanym ofertę edukacyjną naszej Uczelni.

Podinsp. Maciej Wojciechowski z Akademii Policji w Szczytnie wziął udział w XIV Mistrzostwach Europy Masters w lekkiej atletyce i znalazł się na podium. Nasz zawodnik drużynowo znalazł się na pierwszym miejscu, a indywidualnie był ósmy. To kolejny sukces naszego przedstawiciela w zawodach lekkoatletycznych w bogatej już sportowej kolekcji.

W ubiegłym tygodniu w Lublińcu odbyła się ”VIII Setka Komandosa” - prawdziwie ekstremalne wyzwanie biegowe, gdzie na starcie stają najlepsi mundurowi ultrabiegacze z całego kraju.

Akademia Policji w Szczytnie pierwszy raz uczestniczy w wymianie programu Erasmus+ realizowanej w ramach sektora „Szkolnictwo zawodowe”. W związku z tym w dn. 18 – 29 marca 2024 r. w Uczelni gości 3 kadetów Szkoły Policji Litewskiej w Kownie wraz z opiekunem, będącym nauczycielem taktyk i technik interwencji.